PobierzFlash

Geomembrany


Konieczność ochrony środowiska, ochrony budynków i budowli przed wpływem czynników natury, a w szczególności przed wpływem wód gruntowych, wymaga zastosowania folii hydroizolacyjnych i olejo-bitumoodpornych. Są to produkty o szerokim zastosowaniu w budownictwie drogowym, kolejowym oraz inwestycjach komunalnych.
Wieloletnie doświadczenia w stosowaniu geomembran w budownictwie, hydrotechnice i ochronie środowiska potwierdzają skuteczność ich zastosowania w różnego rodzaju izolacjach. Końcowy efekt zastosowania geomembrany zależy w równym stopniu od właściwego zaprojektowania jak i wykonania uszczelnienia.

geomembranygeomembranygeomembrany

geomembranygeomembranygeomembrany